Kampen mot matsvinn

Matsvinn - hvor ille er det?

FN har slått fast at av all produksjon av mat verden over, blir ⅓ aldri spist! Når over 800 millioner mennesker (det er ca Norges befolkning ganger 150) over hele verden lever i sult, er dette veldig trist og et stort miljø- og samfunnsproblem. Bare i Norge alene blir det hvert år kastet minst 417.000 tonn mat.

hvor mye mat kastes


Klimaet blir også hardt rammet av matsvinn, sett bort fra alle ressursene som blir brukt for å produsere mat, står matsvinn i seg selv for 8% av klimagassutslipp i verden.


Visste du at dersom matsvinnet i Norge hadde blitt kuttet til null, ville det hatt samme effekt på klimaet som å fjerne 400.000 biler! (framtiden i våre hender)


FNs ferskeste klimarapport slår fast at et av de viktigste klimatiltakene for å redusere klimagassutslipp er å redusere nettopp matsvinn.


Du kan selv beregne hvor mye med din husholdning eller din bedrift kaster hvert år og hvor mye dette belaster miljøet og økonomien med Matvett sin matsvinnkalkulator: https://www.matvett.no/bransje/matsvinnkalkulator

Matsvinn - hvor oppstår det?

Når det snakkes om matsvinn, blir det ofte lagt mye vekt på forbrukerne. Det er jo i og for seg rett, da forbrukerne står for over halvparten (55%) av matsvinnet i Norge (hver 8 handlepose går i søppla!), men matsvinn skjer også i alle andre ledd i matverdikjeden. Det oppstår i produksjon og høsting, under transport og lagring og helt inn på kjøkkenet ditt. Ifølge matvett står matindustrien for rundt 22 %, dagligvarehandelen for ca. 15%, serveringsbransjen for 7% og grossister for ca. 1 % av det årlige svinnet (data hentet fra matvett.no). Økonomisk sett tilsvarer dette nesten 20,7 milliarder kroner, samt 1,26 millioner tonn Co2-utslipp.