Kjøpsvilkår

1. Om Krispy AS

 • Krispy AS har sittet i Tønsberg. Selskapets e-postadresse er Stenmalveien 32.
 • Ønsker du å komme i kontakt med oss ​​kan du sende e-post til siljehansen@krispy.no, så hører du fra oss om kort tid.

2. Bestilling

 • Ved fullført bestillingen sendes ordrebekreftelse til kjøpers e-postadresse. Bekreftelsen inneholder informasjon om produkt(er), pris, fakturering og leveringsadresse.
 • Hvis det er noen feil i ordrebekreftelsen, skal du kontakte selger umiddelbart via e-post til siljehansen@krispy.no.

3. Partene

 • Selger er Krispy AS
  Adr.: Stenmalveien 32
  e-post: siljehansen@krispy.no
  Tlf.: 97535475
  Org. nr: 926 490 168,
  og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
 • Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

4. Priser

 • Alle priser i butikken er oppgitt i NOK og inkluderer 15% moms.
 • Vi forbeholder oss retten til å endre/justere priser forårsaket av prisendringer fra leverandør, feiltrykk i prislisten og feilpriser pga gal informasjon.

5. Betaling

 • Selger kan kreve betaling for varen fra tidspunktet som sendes fra selger til kjøper.
 • Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.
 • Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøper utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen angir fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.
 • Kjøper under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Produktinformasjon

 • Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil i nettbutikken samt utsolgte produkter ved bestillingstidspunkt. Vi garanterer ikke at gjenspeiler det nøyaktige utseendet til produktene da fargeforskjellen kan forekomme avhengig av skjerm, fotokvalitet og oppløsning. Vi gjør alltid vårt beste for å eksponere produktene så mye som mulig.

7. Endringer i de generelle vilkår og betingelser

 • Vi forbeholder oss retten til når som helst gjøre endringer i vilkårene. Endringer i vilkårene vil bli lagt ut online i nettbutikken. De endrede vilkårene anses som godtatt i forbindelse med stillinger eller besøk på nettstedet.

8. Levering

 • Levering er skjedd når kjøper, eller hans representant, har overtatt varen.
 • Våre normale leveransetider er 1-4 dager. NB! Helgbestillinger sendes førstkommende arbeidsdag.
 • Ved forsinket leveranse, (uten at vi har opplyst om lengre leveransetid) vennligst kontakt oss på e-post: siljehansen@krispy.no.

9. Angrerett

 • Når du kjøper varer på internett har du som kunde 14 dager angrerett som gjelder fra tidspunktet du har mottatt vare du har bestilt.

9.1 Når du bruker angreretten din

 • Du må informere oss om at du angrer kjøpet innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Beskjeden skal sendes skriftlig, via e-post til siljehansen@krispy.no. E-posten må inneholde navn, adresse, e-post, ordrenummer samt hvilke produkt(er) returnerer gjelder.
 • Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Du bør returnere produktene til oss umiddelbart og innen angreretten går ut (14 dager).
 • Du er ansvarlig for returfrakt, levering og tilstand på produktene ved retur, produktene bør derfor sendes godt pakke inn og i originalemballasje.
 • På refusjonsbeløpet forbeholder vi oss retten til å trekke en sum som tilsvarer verdifallet sammenlignet med den opprinnelige verdien til produktet for brukt eller skadet produkt.

9.2 Angreretten gjelder ikke for

 • Produkter som er forseglet av helsemessige- eller hygieniske årsaker, og der forseglingen er blitt brutt av deg.
 • Varer som raskt kan bli dårligere, eksempel mat.

10. Reklamasjon og klager

 • Alle produkter inspiseres før levering. Skulle produktet være skadet eller feilaktig sendt når det antas å være i samsvar med gjeldende lovverk å rette opp feilen uten omkostninger.
 • Du må alltid kontakte oss for godkjenning før du returnerer en mangelfull vare.
 • Klagen skal sendes umiddelbart etter at mangelen er oppdaget.

10.1 Hvordan du går fram ved reklamasjon

 • Eventuelle feil og mangler skal alltid rapporteres til siljehansen@krispy.no der du oppgir navn, adresse, e-postadresse, ordrenummer og beskrivelse av feilen.
 • Hvis vi ikke klarer å rette opp feilen eller levere lignende produkt refunderer vi deg for det mangelfulle produktet i samsvar med gjeldende lovverk. Vi står for returfrakten for godkjente klager.
 • Vi forbeholder oss retten til å nekte reklamasjon hvis det viser seg at produktet ikke er skadet, er mangelfull eller lignende i samsvar med gjeldende lovverk. Ved reklamasjon følger vi norsk lov. Les mer henne.

11. Ansvarsbegrensning

 • Vi tar ikke ansvar for indirekte skader som kan oppstå pga produkt.
 • Vi tar ikke ansvar for forsinkelser/feil på grunn av omstendigheter utenfor selskapets kontroll (Force Majeure). Disse omstendighetene kan for eksempel være arbeidskonflikt, brann, krig, myndighetsvedtak, redusert eller manglende levering fra leverandøren.
 • Videre påtas det ikke noe ansvar for endringer i produkter/produktegenskaper som er endret av respektive leverandør og/eller andre faktorer utenfor vår kontroll.

12. Tvist, konfliktløsning og valg av lov

 • Klager sender til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventualle tvister i minnelighet. Ved tilfeller kan ikke løses mellom selger og kjøper kan du som kunde henvende deg til Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no .
 • Europa-kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klager inngis her: http://ec.europa.eu/odr .
 • For innbyggere i et annet EU/EØS-land enn Norge kan klager sendes online via Forbruker Europa sine nettsider.
 • Ved tvist følger vi avgjørelser fra Forbrukerrådet eller korresponderende tvistemålsorgan.
 • Tvister om tolkning eller anvendelse av disse generelle vilkårene skal tolkes i samsvar med norsk rett og lov.